Pojištění odpovědnosti

Jste zaměstnavatel a máte alespoň jednoho zaměstnance? Pak odpovídáte, dle zákoníku práce, zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů. Platí tedy pro vás povinnost hradit zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Toto pojištění nabízejí pouze dvě pojišťovny – Česká pojišťovna a Kooperativa. S ani jednou nesepisujete žádnou smlouvu, ani se nikde neregistrujete. Dobrá zpráva je, že neodpovídáte zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, jenž použil při plnění pracovních úkolů, a to bez vašeho souhlasu.

Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech

Podle zákoníku práce, konkrétně § 190, odpovídáte za škodu, která vznikla u zaměstnance při plnění pracovních úkolů a došlo přitom k poškození na zdraví – pracovní úraz, nebo k jeho smrti úrazem. Úraz, který se zaměstnanci přihodí na cestě do zaměstnání a zpět, není pracovním úrazem.

Odpovědnost za škodu při nemoci z povolání

Vzniklou nemoc z povolání musí odškodnit ten zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec pracoval naposledy, než byla tato nemoc zjištěna. Nemoci z povolání jsou  uvedeny v právních předpisech o sociálním zabezpečení. Odškodňuje se i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od doby, kdy byla do tohoto seznamu doplněna, za dobu nejvýše tří let před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání.

Uhradit škodu, jste povinen i v případě, že jste dodržel povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se dle § 191  zákoníku práce, této povinnosti nezprostíte.

Odškodnění zaměstnance

Způsob a rozsah náhrady škody jste povinen projednat bez zbytečného odkladu se zaměstnancem a příslušným odborovým orgánem.

Náhradu zaměstnanci poskytujete za ztrátu na výdělku, bolest a ztížené společenské uplatnění, náklady spojené s léčením. V případě smrti zaměstnance musíte odškodnit i  pozůstalé.

nové pojíštění od Top pojištění, vyberte si nejlepší povinné ručení, porovnání pojišťoven na Top-pojištění.cz

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele