Pojištění zaměstnavatele

Došlo ke škodní události a vy, jako zaměstnavatel jste přesvědčen, že za pracovní úraz nejste plně zodpovědný? Že za újmu svého zaměstnance nenesete plnou vinu? V tom případě existuje pro vás, dle § 191 zákoníku práce, možnost zprostit se odpovědnosti, za určitých podmínek.

Zproštění odpovědnosti zcela

Můžete se zprostit odpovědnosti zcela, prokážete-li, že škoda byla způsobena zaměstnancem jeho vlastním zaviněním, když porušil právní nebo ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Musíte ovšem prokázat, že zaměstnanec byl s těmito předpisy řádně seznámen a jeho znalosti z těchto předpisů byly soustavně vyžadovány a kontrolovány. V praxi to znamená pravidelné přeškolování a přezkušování zaměstnanců.

Také se můžete odpovědnosti zcela zprostit v případě, že si zaměstnanec škodu přivodil svou opilostí, nebo v důsledků užití návykových látek a vy jste škodě nemohl zabránit. Musí být také prokazatelné, že ke škodě zaměstnanec přišel výhradně jen díky svému stavu.

Částečné zproštění odpovědnosti

V případě, že zaměstnanec porušil předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ačkoliv byl s nimi seznámen a toto bylo pouze jednou z příčin způsobení škody, můžete se své odpovědnosti částečně zprostit.

Také v případě, že jednou z příčin byla opilost, nebo užití návykových látek, nebo v případě, že zaměstnanec jednal lehkomyslně a přitom při své kvalifikaci a zkušenostem si byl vědom, že si újmu způsobit může. V tomto případě nelze považovat za lehkomyslné jednání běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

Určení odškodnění

Pokud se zprostíte odpovědnosti zčásti, část škody, kterou nese zaměstnanec se určí podle míry jeho zavinění. V případě, že se jedná o způsobenou újmu v důsledku jeho lehkomyslného jednání a neporušil předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, musíte zaměstnanci uhradit alespoň jednu třetinu škody.

Při posuzování, zda zaměstnanec porušil předpisy o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se nemůžete dovolávat jen na všeobecné ustanovení, kde je stanoveno, že každý si má počínat tak, aby neohrožovat své zdraví a zdraví jiných.

nové pojíštění od Top pojištění, vyberte si nejlepší povinné ručení, porovnání pojišťoven na Top-pojištění.cz

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele