Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele obsahuje pokrytí rizikových události v oblasti ochrany zdraví při práci. I když je přísně kontrolováno dodržování bezpečnostních předpisů a proškolování v pravidelných časových úsecích dokonce povinné - může dojít k nečekanému úrazu. Každý zaměstnanec musí být proškolen již při nástupu do zaměstnání a dále doškolován. O těchto skutečnostech se vedou záznamy do jejich bezpečnostních karet. Předmětem školení bývá především bezpečnost při práci, ale i proti požární ochrana. Mohou nastat případy, kdy dojde k úrazu při pracovní činnosti. Někdy stačí jen okamžik či chvilka nepozornosti a dojde k újmě na zdraví pracovníka. Zaměstnavatel je povinen o každém vzniklém sebemenším úrazu provézt zápis a samozřejmě poskytnout i případnou první pomoc zraněnému zaměstnanci. Je to z důvodů nejen evidence, ale může se stát, že zdánlivě malý úraz se časem může projevit, jako původce následných zdravotních obtíží.  Je-li řádně sjednáno pojištění odpovědnosti zaměstnatele, je potom chráněn a všechny škody na zdraví vzniklé při pracovní činnosti jsou kryty z tohoto pojištění.

Nemoci z povolání

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele chrání i pro případy, kdy dojde v důsledku pracovního úrazu k trvalé újmě na zdraví postiženého zaměstnance. Z následku úrazu může dojít i ke stavu trvalé invalidity pracovníka. Kromě trvalých následků poúrazových stavů, může docházet k poškození zdraví vlivem škodlivého pracovního prostředí. Takovým případem jsou například práce v úhelných, nebo uranových dolech. Nemoci z povolání mají společné ukazatele v tom, že se projeví až po určité době. I s takovým to poškozením zdraví počítá pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Smrt následkem úrazu

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele chrání i pro ty nejhorší případy. Nejhorší variantou pracovního úrazu je okamžitá smrt, ale zraněný zaměstnanec může i časem podlehnout následkům úrazu. I takovéto záležitosti pokrývá dané pojištění zaměstnavatele.

nové pojíštění od Top pojištění, vyberte si nejlepší povinné ručení, porovnání pojišťoven na Top-pojištění.cz

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele