Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele patří mezi zákonná pojištění, která musí zaměstnavatele platit. Toto pojištění musí platit každý zaměstnavatel, který uzavře alespoň jeden pracovně právní vztah se svým zaměstnancem. Jeho povinností je v momentě vzniku pracovně právního vztahu přihlásit daného zaměstnance k povinnému pojištění. Platba tohoto pojištění má stejnou povinnost, jako je odvod dávek sociálního a zdravotního pojištění za každého zaměstnance. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je upraveno Vyhl. 125/1993 Sb. Tak jak vyplývá povinnost přihlásit zaměstnance, tak stejná ohlašovací povinnost je v případě ukončení pracovního poměru. V den, kdy skončí pracovně právní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, musí zaměstnavatel zaměstnance odhlásit z povinného pojištění. Tím skončí odpovědnost zaměstnavatele za svého zaměstnance.

Co kryje pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele je určeno na případné pokrytí nároků zaměstnance, při vzniku škody, která mu byla způsobena v důsledku pracovního úrazu, nebo při nemoci z povolání. Při každém úrazu je zaměstnavatel povinen sepsat protokol o úrazu, kde popíše přesně, co se stalo. Důležité je, aby každý zaměstnanec při nástupu do zaměstnání byl patřičně proškolen v rámci bezpečnosti práce. Zaměstnanec musí být i nadále pravidelně proškolován, o čemž se vedou záznamy. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se nevztahuje na úrazy, které vznikly mimo určených pracovních prostor. To znamená – pokud si zaměstnanec způsobí úraz cestou do práce, toto pojištění se na to nevztahuje.

Způsoby přihlášení a odhlášení zaměstnance

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele má svá pravidla pro ohlašovací povinnost. Zaměstnavatel musí každého nového zaměstnance přihlásit při vzniku pracovně právního vztahu a odhlásit, když zanikne. Přihlášení a odhlášení se může provézt elektronicky vyplněním formuláře na Internetu. Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele zajišťují – Česká pojišťovna a Kooperativa. Odhlášení lze také provézt odesláním formuláře poštou.

nové pojíštění od Top pojištění, vyberte si nejlepší povinné ručení, porovnání pojišťoven na Top-pojištění.cz

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele